0975.739.079
congnghequansat24h@gmail.com
Link tải phần mềm camera Hilook trên máy tính: https://hilook.com.vn/download-phan-mem-tai-lieu/
Hướng dẫn tên miền miễn phí đầu ghi HiLook

Lưu ý: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer để xem demo không gặp lỗi

Truy cập địa chỉ http://cameraddns.net Chọn tab đăng ký tài khoản và điền đầy đủ thông tin, xác nhận email…

Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký. Chọn thêm mới để tạo tên miền mới.

Điền thông tin của tên miền và xác nhận mã bảo mật để tiếp tục tạo tên miền.

Truy cập vào địa chỉ đầu ghi hình và bắt chọn Network – Basic Setting – DDNS – Enable DDNS – chọn No-ip –

Server Address diền: cameraddns.net

Domain: điền thông tin tên miền đã tạo

User name và Password của tài khoản cameraddns.net

Save

Khi thấy Status có trạng thái là Status of DDNS is normal tức đã thành công

Truy cập modem nhà mạng và tiến hàng mở cổng cho đàu ghi gồm port Http và Server Port

Truy cập vào ping.eu chọn phần port check để tiến hành kiểm tra, điền tên miền và port như hình, điền mã xác nhận và chọn Go

Nếu báo Open là thành công

Dùng trình duyệt IE để truy cập vào tên miền như hình sẽ vào được giao diện Login — Điền thông tin tài khoản để đăng nhập

Hotline